MicroLactin a liečba kĺbov

Tagged With: , ,

MicroLactin, ako vyplýva z jeho názvu,  je koncentrát mikroživin, ktoré sa nachádzajú v kravskom mlieku.

Vedecky bolo dokázané, že nízkomolekulárna frakcia v mlieku od imunizovaných kráv má inhibičný vplyv na zápalový proces in vitro aj in vivo. U pacientov s osteoartrózou významne znižuje bolesť a zvyšuje funkčnosť postihnutého kĺbu.

V predkladanej štúdii  sa vyhodnotil účinok MicroLactinu u 72 pacientov, s gonartrózou a koxartrózou. MicroLactin významne znižoval bolesť a zvyšoval funkčnosť postihnutého kĺbu najmä u pacientov s aktivovanou artrózou. Pacienti nepozorovali žiadne nežiadúce účinky, prípravok sa veľmi dobre znášal.

Pionierska práca prof. W.E. Petersona (Dairy Science at the University of Minnesota) z 50. rokov minulého storočia dokázala, že  imunizácia kráv multibakteriálnou vakcínou zvyšuje expresiu biologicky aktívnych látok v mlieku (6) .

Imunostimulačnou vakcínou sa potencuje tvorba protilátok, ktoré prechádzajú do mlieka a dodávajú mlieku protizápalový účinok (4).

Od roku 1960 až do roku 1996  štáte Ohio užilo mlieko od imunizovaných kráv 8 420 dobrovoľníkov.

Výsledky preukázali priaznivé účinky mlieka na rôzne ochorenia:

 • kĺbové bolesti,
 • zvýšený cholesterol,
 • vysoký krvný tlak,
 • únava,
 • problémy so spánkom.

Mlieko svojimi výživnými látkami predstavuje významný faktor pre zdravie organizmu. Okrem makroživín, ako sú bielkoviny, tuky, cukry a minerály, obsahuje aj mikroživiny, ktoré sú nosičmi biologickej aktivity (5).

Stolle Milk Biologist, Inc.  – americká spoločnosť so širokou výskumnou činnosťou, ktorá vyvíja a inovuje mliečne výrobky, na základe priaznivých výsledkov týchto štúdií uviedla na trh nový prípravok MicroLactin.

MicroLactin je bezpečná nízkomolekulová frakcia kravského mlieka od imunizovaných kráv vo vysoko koncentrovanom stave, ktorá obsahuje protilátky a biologicky aktívne mikronutrienty (2) .

Od roku 1960 bolo realizovaných 32 klinických štúdií. Z toho bolo 16 placebom kontrolovaných štúdií s mliekom od imunizovaných kráv alebo MicroLactinom.

Sledované indikácie boli: osteoartróza, reumatoidná artritída, hyperchlesterolémia a arteriálna hypertenzia (1,7).

Výsledky klinických štúdií ukázali, že MicroLactin

 • zlepšuje funkciu kĺbov,
 • zmierňuje opuch a rannú stuhnutosť,
 • znižuje skóre bolesti na vizuálnej analógovej škále
 • zvyšuje pohyblivosť kĺbov (1).

Z klinických štúdií treba spomenúť dvojito zaslepenú placebom kontrolovanú štúdiu, v ktorej autori  Zenk a kol. (8) porovnávali účinok MicroLactinu a glukozamínu u pacientov s osteoartrózou.

Štúdia mala tri ramená: pacienti liečení s MicroLactinom (2 x 1 000 mg za deň), glukózamínom (3 x 500 mg za deň) a placébom.  P

acienti sa  hodnotili WOMAC indexom. Výsledky tejto štúdie ukázali, že MicroLactin bol účinnejší ako glukózamín čo sa týka účinnosti liečby.

MicroLactin významne znižoval bolesť, zlepšoval pohyblivosť pacientov a významne znižoval celkové skóre WOMAC indexu. Autori nepozorovali pri užívaní MicroLactinu  žiadne nežiaduce účinky.

Cieľom predloženej práce je ukázať výsledky liečby MicroLactinom u pacientov s osteoartrózou v ambulantnej liečbe.

Zdroj foto: Adobestock.com

Metóda

Súbor 72  pacientov  (vek 32 – 65 rokov) malo nasledovné zloženie: 24 pacientov s gonartrózou, 20 pacientov s koxartrózou, 27 pacientov s gonartrózou + koxartrózou,  1 pacient s artrózu metakarpálneho kĺbu.

Pacienti  mali röntgenologicky dokázanú artrózu 2. a 3. štádia. Prvý týždeň pacienti užívali  2 x 4 kapsule MicroLaktinu, s 500 mg aktívnej látky, ďalšie 3 týždne 2 x denne 2 kapsle počas jedla alebo po jedle.

Zo súboru pacientov bolo 12 s neaktivovanou artrózou, zvyšok pacientov malo aktivovanú artrózu. U pacientov sa hodnotila bolesť podľa  vizuálnej  analógovej škály, na 100 mm úsečke.

Výsledky a diskusia

Signifikantné zníženie bolesti podľa VAŠ  sa dosiahlo u pacientov s aktivovanou gonartrózou a koxartrózou už po týždni a bolesť v priebehu ďalších týždňov ďalej klesala.

Bolesť u pacientov s neaktivovanou artrózou klesala pomaly a nebola preukazná. S poklesom bolesti sa výrazne zlepšila pohyblivosť a zaťažiteľnosť kĺbov  u  pacientov s aktivovanou artrózou. U pacientov neboli pozorované nežiadúce účinky, pacienti  prípravok veľmi dobre znášali.

Naše výsledky potvrdili predchádzajúce pozorovania o účinnosti MicroLaktinu u pacientov s artrózou. Za pozornosť stojí skutočnosť, že MicroLactin bol účinný najmä pri aktivovaných artrózach, čo je v súlade s experimentálnymi prácami, ktoré dokazujú najmä protizápalový účinok prípravku.

 

Najčítanejšie články

Využite všetky výhody členstva

 • 15% zľavy v našom eshope
 • nad 42,- EUR bez DPH doprava zadarmo
 • narodeninové a meninové extra bonusy
 • akciové vzorky zdarma
 • kvalitné články o zdraví